Kivikatus24 OÜ myyntiehdot

Voimassa alkaen 20.10.2019

1. Myyntiehtojen voimassaolo Kuluttajalle (fyysisestä henkilöstä ostajalle)

1.1 Myyntiehdot ovat voimassa Tiilikatto24.fi verkkokaupasta tuotteiden ja palvelujen ostamisen yhteydessä kun kaupan osapuolet ovat fyysisestä henkilöstä ostaja (jäljempänä Kuluttaja) ja yritys Kivikatus24 OÜ (jäljempänä Verkkokauppa).

2. Kyseisten ehtojen lisäksi sovelletaan Verkkokaupasta tuotteiden ostamisen yhteydessä syntyviin oikeussuhteisiin Virossa voimassa olevaa velvoiteoikeuslakia (jäljempänä VÕS), kuluttajaoikeuslakia (jäljempänä TKS) ja muita määräyksiä.

3. Verkkokauppa pidättää itselleen oikeuden tehdä muutoksia myyntiehtoihin. Kyseiset muutokset heijastetaan verkkosivulla tiilikatto24.ee

 

2. Hintatiedot

2.1 Kaikki Verkkokaupan hinnat sisältävät arvonlisäveron 22%.

2.2 Ostohintaan lisääntyvät kuljetuskustannukset Kuluttajan valitun kuljetustavan mukaan. Kuljetuksen hinnat ovat sivulla tiilikatto24.fi tai sisältyvät hintatarjoukseen.

2.3 Hinnat ovat voimassa tilauksen vahvistamisesta tilauksesta maksamisen erääntymisajan loppuun saakka, tavallisesti 24 tuntia.

2.4 Kun tilaus on jätetty ennen myyntiehtojen muuttamista, sovelletaan Kuluttajan ja Kivikatus24 OÜ:n välisiin oikeussuhteisiin tilauksen vahvistamisen aikana voimassa olleita ehtoja.

2.5 Verkkokauppa pidättää itselleen oikeuden tehdä muutoksia myyntihintoihin. Kyseiset muutokset heijastetaan verkkosivulla tiilikatto24.fi

2.6 Verkkosivulla tiilikatto24.fi esitetty hinta voi erikoistapauksissa olla epätodenmukaista, esimerkiksi tietojärjestelmän virheen sattuessa. Siinä tapauksessa tiedotetaan Kuluttajaa ja Kuluttajalla on oikeus peruttaa kauppa.

 

3. Tilauksen tekeminen

3.1 Lisää halutut tuotteet ostoskoriin.

3.2 Tilauksen tekemiseen on tehtävä kolme askelta:

  • Käytä tarjouskuponkia;
  • Uudista määrä;
  • Kuljetuskustannukset;

Tilauksen vahvistamisen vaiheessa tarkista tuotteet ja hinnat ja paina “Maksamaan”.

Oston suorittamiseen täytä tarvittavat kentät:  “Laskutustiedot

Tilaus katsotaan vahvistetuksi, kun painat “Tee tilaus”

3.3 Täytä huolellisesti tietojen ja tilauksen vahvistuksen sivulla olevat sarakkeet, koska annetun tiedon tarkkuudesta riippuu ostettujen tuotteiden nopea ja esteetön toimitus ja myöhempi erimielisyyksien ja vaatimusten ratkaiseminen.

3.4 Verkkokaupasta tehtyjä tilauksia käsitellään arkipäivisin (Ma-Pe 9:00−17:00, lauantaisin 11.00 – 15.00). Kun tilaus tehdään lauantaina kello 15 jälkeen, se käsitellään seuraavana maanantaina. Edellä sanottu koskee myös toimitustapaa „noudan tuotteet itse“.

 

4. Myyntisopimuksen voimaantulo

4.1 Verkkokauppa sitoutuu myyntisopimuksella toimittamaan Kuluttajalle olemassa olevan tuotteen tai Verkkokaupan tulevaisuudessa hankittavan tuotteen ja varmistamaan omistusoikeuden siirtymisen Kuluttajalle. Kuluttaja sitoutuu maksamaan verkkokaupalle esitetyssä laskussa olevan summan ja vastaanottamaan Tuotteet.

4.2 Tilaukset, josta ei ole maksettu, mitätöidään 24h kuluttua tilauksen jättämisestä.

4.3 Myyntisopimus tulee voimaan, kun Kuluttaja on suorittanut maksun Verkkokaupan pankkitilille.

 

5. Tilauksen täyttäminen

5.1 Verkkokaupassa kuvatut tuotteet, joita varastosta ei löytynyt, hankitaan 4 viikossa tilauksen jättämisestä.

5.2 Kun Kuluttaja on tilannut tuotteen, jota ei voida toimittaa 2 viikossa, Verkkokauppa ottaa Kuluttajaan yhteyden ja ehdottaa uuden mahdollisen toimitusajan tai tuotteen vaihdon toiseen samanarvoiseen tuotteeseen, jonka hinta ja laatu ovat samankaltaisia tilatun tuotteen kanssa samankaltaisia tai maksetun summan palauttamisen. Kuluttajalle palautetaan raha viimeistään 3 arkipäivässä.

 

6. Toimitus

6.1 Myyntisopimuksen voimaantulon jälkeen Verkkokauppa täyttää tilauksen ja luovuttaa sen kuljetusliikkeelle toimitettavaksi.

6.2 Verkkokaupan kotisivuilla annetut toimitusajat alkavat tilauksen maksamisesta Verkkokaupan pankkitilille.

6.3 Toimitusongelmien välttämiseksi on tilauksen jättämisen yhteydessä esitettävä todenmukaiset ja voimassa olevat tiedot ja tarkistettava huolellisesti, että kaikki tiedot ovat oikeita.

6.4 Verkokauppa ei ole vastuussa toimituksen myöhästymisestä, kun tuotteet on luovutettu kuljetusliikkeelle ajoissa ja toimituksen myöhästyminen johtuu tilanteista, joihin Verkkokauppa ei voinut vaikuttaa.

6.5 Kun Kuluttaja haluaa noutaa tuotteet itse, ilmoitetaan Kuluttajalle puhelimessa tai sähköpostilla, kun hänen tilatut tuotteet ovat valmis noutamiseen.

6.6 Tilatut tuotteet luovutetaan vain tilaukseen merkitylle Kuluttajalle henkilöä todistavan asiakirjan perusteella. Tuotteiden luovutus kolmansille henkilöille tapahtuu vain Kuluttajan kanssa sovittuna.

 

7. Palautusoikeus

7.1 Tuotteiden vastaanottamisen jälkeen on Kuluttajalla oikeus peruuttaa verkkokaupassa tehty sopimus ilman peruuttamisen syytä ilmoittamatta 14 päivässä (tuotteista tai palveluista riippuvasti ei tarvitse Kuluttajalla olla peruuttamisen oikeutta. Kyseiset tuotteet ja palvelut on lueteltava ja niiden on oltava VÕS 53 § 4 mom. mukaisia). Peruuttamishakemuksen lomake on Verkkokaupan kotisivuilla.

7.2 Palautetun esineen tilanteen huonontumisen tapauksessa Kuluttaja vastaa esineen käytöstä johtuvasta arvon alenemisesta vain silloin, kun hän on käyttänyt esinettä muulla tavalla kuin esineen olemuksen, ominaisuuksien ja toimimisen tarkistamiseen. Kuluttajan on käsiteltävä ja käytettävä esinettä sen olemuksen, ominaisuuksien ja toimimisen tarkistamiseen vain sillä tavalla kuin tavanomaisissa kaupoissa sallitaan.

7.3 Tuotteen palauttamiseen on Tuotteen palauttamista koskeva hakemus lähetettävä osoitteeseen Metsäkyläntie 4, 01800 Nurmijärvi, Suomi, tai s-postilla: myynti@tiilikatto24.fi viimeistään 14 päivässä tuotteen vastaanottamisesta.

7.4 Kuluttajan on palautettava tuotteet hakemuksen esittämistä seuraavassa 14 päivässä tai esitettävä todiste siitä, että hän on luovuttanut tuotteet kuljetusliikkeelle edellä mainitussa ajassa.

7.5 Verkkokauppa palauttaa palauttamishakemuksen vastaanottamisen jälkeen viimeistään 14 päivässä Kuluttajalle kaikki sopimuksen mukaan Kuluttajalta saadut suoritukset, muun muassa Kuluttajan toimituskustannukset, jos Kuluttaja on valinnut yrittäjän tarjotuista toimitustavoista edullisimman. Kun Kuluttaja on valinut edullisimmasta toimitustavasta poikkeavan toimitustavan, ei palauta Verkkokauppa Kuluttajalle toimituskustannuksia, jotka ylittävät tavanomaiset toimituskustannukset.

7.6 Tuotteen palauttamisen kustannukset maksaa Kuluttaja.

 

8. Ylittämätön este

8.1 Verkkokauppa ei ole vastuussa Tilaajalle aiheutetuista vahingoista tai tuotteiden toimituksen myöhästymisestä, jos vahinko tai myöhästyminen on aiheutunut tilanteista, johon Verkkokauppa ei voinut vaikuttaa.

 

9. Henkilötietojen käsittely

9.1 Kuluttaja antaa Verkkokaupassa tiedot sisäistäen ja vahvistaen suostumuksen Kuluttajan henkilötietojen (nimi, puhelin, tuotteiden toimitusosoite ja/tai kotiosoite, s-posti) keräämiseen ja käsittelyyn ja tuotteiden toimituksen tarkoituksessa kuljetusliikkeille välittämiseen.

9.2 Verkkokaupalla on oikeus käyttää Kuluttajan kotiosoitetta mainosten ja muun tiedon Kuluttajalle välittämiseen.

9.3 Kuluttajalla on oikeus milloin tahansa kieltää henkilötietojen kerääminen ja käsittely, paitsi tilanteita, joissa se on tarpeeksi sopimuksesta johtuvan vaatimuksen perintään tai tuotteiden toimitukseen.

9.4 Salattu tietoyhteys pankkiin takaa ostoista maksamisen yhteydessä Kuluttajan henkilökohtaisten pankkitunnusten turvallisuuden ja Verkkokaupalta puuttuu niihin pääsy.

 

10. Tuotteen takuuaika ja vaatimusten esittäminen

 10.1 Tuotteen takuuaika on valmistajan määrätty aika, jonka sisällä valmistaja on vastuussa tuotteen sopimuksenmukaisuudesta tai puutteista.

10.2 Verkkokauppa on takuuajan sisällä vastuussa Kuluttajalle myydyn tuotteen sopimuksenmukaisuudesta tai puutteista ja puutteet korjaa tuotteen valmistajan määrätty takuukorjauksen suorittaja.

10.3 Tuotteiden yhteydessä, joiden takuuaika on lyhempi kuin 24 kuukautta, on Kuluttajalla oikeus tuotteessa puutteiden havaitsemisen yhteydessä esittää Verkkokaupalle vaatimus kahdessa vuodessa tuotteen toimituksesta.

10.4 Kun Kuluttaja esittää vaatimuksen kuudessa kuukaudessa tuotteen toimituksesta ja tuotteessa ei ole osoitusta päinvastaisesta, edellytetään, että virhe esiintyi jo tuotteen luovutuksen aikana. Kun vaatimus esitetään myöhemmin kuin kuudessa kuukaudessa, Kuluttajan on todistettava, ettei puute johdu käytöstä ja se esiintyi jo tuotteen luovutuksen aikana.

10.5 Kulutajalla on oikeus viimeistään kahdessa kuukaudessa puutteen havaitsemisesta esittää ostulaskun perusteella Verkkokaupalle vaatimus.

10.6 Puutteiden havaitsemisen yhteydessä on Kuluttajan lopetettava tuotteen käyttö.

10.7 Verkkokauppa ja Kuluttaja sopivat puutteellisen tuotteen korjauksesta tai vaihdosta.

10.8 Verkkokauppa ei ole vastuussa Kuluttajan toiminnasta aiheutuneista puutteista, jotka ovat aiheutuneet tuotteen epätarkoituksenmukaisesta varastoinnista tai käytöstä.

10.9 Kun tuotteessa havaitaan puutteita, pyydämme lähettämään sähköpostiosoitteeseen vaatimus, johon merkitään tilaajan nimi, puhelin, tilauksen numero ja tuotteessa esiintyvän puutteen tarkka kuvaus.

10.10 Tuotteissa havaittuja puutteita koskeva vaatimus on esitettävä kahdessa kuukaudessa tuotteessa esiintyvän puutteen havaitsemisesta.

10.11 Kaikki vaatimukset käsitellään ja Kuluttajaan otetaan yhteys mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään 14 päivässä vaatimuksen vastaanottamisesta.

10.12 Kuluttajalla on oikeus vaatia Verkkokaupalta ostohinnan alentamista tai sopimuksen lopettamista ja tuotteesta maksetun rahan palauttamista, kun Verkkokauppa ei voi korjata tai vaihtaa tuotetta, tuotteen korjaus tai vaihto epäonnistuu, Verkkokauppa ei ole korjanut tuotteessa esiintyviä puutteita kohtuullisessa ajassa tai Kuluttajalle on aiheutettu kohtuuttomia hankaluuksia.

 

11. Kuluttajan oikeus hakeutua kuluttajavalituslautakuntaan

11.1 Kun Verkkokauppa on kieltäytynyt Kuluttajan valitusta käsittelemästä tai Kuluttaja ei ole tyytyväinen Verkkokaupan tarjottuun ratkaisuun ja löytää, että hänen oikeuksia tai etuja on loukattu, Kuluttaja voi jättää valituksen kuluttajavalituslautakunnalle tai oikeudelle. Kuluttaja voi jättää valituksen itse tai edustajansa kautta. Kuluttajavalituslautakunnan tiedot ovat Kuluttajansuojaviraston kotisivuilla, Euroopan Unionin jäsenmaissa aiheutuneiden ongelmien ratkaisemiseen on otettava yhteys Euroopan Unionin kuluttajien neuvontakeskukseen.

 

12. Yhteystiedot

Kivikatus24 OÜ

Y-tunnus: 14830484

Osoite: Peterburi tee 34

11415 Tallinn

 

Puhelin: +(358) 50 53 53301

S-posti: myynti@tiilikatto24.fi

Yhteyshenkilö: Rainer Hartikainen